โปรแกรมคำนวณผ่อนบ้าน คำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้านเบื้องต้น

การคำนวณเงินกู้นี้เป็นการประมาณการยอดเงินกู้ได้สูงสุด เพื่อแนะนำโครงการ หรือบริการสินเชื่อที่เหมาะสมกับคุณ ซึ้งขึ้นอยู่กับรายได้และระยะในการผ่อนของคุณ

รายละเอียด

บาท

หมายเหตุ

- สูตรคำนวณข้างต้น ใช้สำหรับประมาณการยอดชำระงวดบ้านสำหรับผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น กรณีเป็นชาวต่างชาติ โปรดติดต่อ โทร. 02-020-9555

ผลการคำนวณ
โปรดกรอกแบบฟอร์มเพื่อคำนวณ

หมายเหตุ

  • ราคาเบื้องต้น เป็นราคาก่อสร้างรวมแบบบ้านเท่านั้น
  • ระยะการชำระเงินในแต่ละงวด ขึ้นอยู่กับการจบกระบวนการก่อสร้างในแต่ละส่วน ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมด อ้างอิงจากสัญญาก่อสร้าง
  • เงินจองมัดจำ 1% จะถูกนำไปหักลบกับรายการชำระในงวดสุดท้าย