แบบบ้าน 1 ล้าน

MT PRO65 - 69

ราคาพิเศษ 1.84 ล้าน

MT PRO65 - 69

ราคาพิเศษ 1.84 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 102 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 8.7 m. x 6.6 m.
ขนาดที่ดิน : 12.9 m. x 13.9 m.
bedroom_parent

3 ห้องนอน

bathroom

2 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 70

ราคาพิเศษ 1.73 ล้าน

MT PRO65 - 70

ราคาพิเศษ 1.73 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้านชั้นเดียว
พื้นที่ใช้สอย : 114 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 15.7 m. x 9.5 m.
ขนาดที่ดิน : 20.2 m. x 13.5 m.
bedroom_parent

3 ห้องนอน

bathroom

2 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 71

ราคาพิเศษ 1.98 ล้าน

MT PRO65 - 71

ราคาพิเศษ 1.98 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 135.6 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 11.2 m. x 9.8 m.
ขนาดที่ดิน : 15.9 m. x 14.1 m.
bedroom_parent

3 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 72

ราคาพิเศษ 1.35 ล้าน

MT PRO65 - 72

ราคาพิเศษ 1.35 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้านชั้นเดียว
พื้นที่ใช้สอย : 95 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 15.7 m. x 8.3 m.
ขนาดที่ดิน : 20.6 m. x 12.3 m.
bedroom_parent

2 ห้องนอน

bathroom

1 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 74

ราคาพิเศษ 1.78 ล้าน

MT PRO65 - 74

ราคาพิเศษ 1.78 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 135 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 10.7 m. x 6.35 m.
ขนาดที่ดิน : 14.95 m. x 11.45 m.
bedroom_parent

3 ห้องนอน

bathroom

2 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 75

ราคาพิเศษ 1.69 ล้าน

MT PRO65 - 75

ราคาพิเศษ 1.69 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 125.7 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 10.7 m. x 7.6 m.
ขนาดที่ดิน : 14.5 m. x 13.5 m.
bedroom_parent

3 ห้องนอน

bathroom

2 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 78

ราคาพิเศษ 1.75 ล้าน

MT PRO65 - 78

ราคาพิเศษ 1.75 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้านชั้นเดียว
พื้นที่ใช้สอย : 94.75 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 16.9 m. x 9.1 m.
ขนาดที่ดิน : 22 m. x 13.5 m.
bedroom_parent

4 ห้องนอน

bathroom

2 ห้องน้ำ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 80

ราคาพิเศษ 1.59 ล้าน

MT PRO65 - 80

ราคาพิเศษ 1.59 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้านชั้นเดียว
พื้นที่ใช้สอย : 87.95 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 12.3 m. x 8.5 m.
ขนาดที่ดิน : 16.3 m. x 12.5 m.
bedroom_parent

3 ห้องนอน

bathroom

2 ห้องน้ำ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 82

ราคาพิเศษ 1.98 ล้าน

MT PRO65 - 82

ราคาพิเศษ 1.98 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 170 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 13 m. x 9.9 m.
ขนาดที่ดิน : 16.5 m. x 14 m.
bedroom_parent

4 ห้องนอน

bathroom

3 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

MT PRO65 - 84

ราคาพิเศษ 1.63 ล้าน

MT PRO65 - 84

ราคาพิเศษ 1.63 ล้าน

รายละเอียดบ้าน

ลักษณะ : บ้านชั้นเดียว
พื้นที่ใช้สอย : 95.2 ตร.ม.
ขนาดตัวบ้าน : 13.2 m. x 9.1 m.
ขนาดที่ดิน : 18.5 m. x 15 m.
bedroom_parent

3 ห้องนอน

bathroom

2 ห้องน้ำ

garage

1 ที่จอดรถ

แบบแปลนบ้าน

กลับขึ้นข้างบน
arrow_upward กลับขึ้นข้างบน